Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Docenten Tsjechisch

Plaats:                         Den Haag
Naam:                         Drs Martina Smit-Říhová
Telefoonnummer:        071 5212981 (pr.)
E-mail:                         rihova@worldonline.nlinfo@volksuniversiteitdenhaag.nl

Website:                      www.volksuniversiteitdenhaag.nl

Type cursus:    ● Cursussen Tsjechisch op verschillende niveaus
● Taleninstituten, VU Den Haag, privé-lessen op maat
● Conversatie per Skype
● Eigen lesboek Tsjechisch

 

Plaats:                         Den Haag / Voorburg

Naam:                         Petra Prinsová, Taalstudio Prins Mikulka
Telefoonnummer:       06 24744172
E-mail:                         prinsmikulka@hotmail.com
Website:                      www.prinsmikulka.nl 
Facebook:                   Petra Prins Mikulkova

Type cursus:            ● Tolken, vertalen

 

Plaats:                         Leiden

Naam:                        Drs Martina Smit-Říhová\
Telefoonnummer:       071 5212981 (pr.)
E-mail:                        rihova@worldonline.nl  info@BplusC.nl 
Website:                     www.BplusC.nl

Type cursus:            ● Cursussen Tsjechisch op verschillende niveaus
● Taleninstituten, volksuniversiteit BplusC, privé-lessen op maat
● Conversatie per Skype
● Eigen lesboek Tsjechisch

 

Plaats:                         Rotterdam

Naam:                         Jitka Bulthuis-Hrabáková
Telefoonnummer:       06 39352557
E-mail:                        jitkabulthuis@hotmail.nl   
Website:                     www.volksuniversiteit.nl/rotterdam 
Type cursus:            ● Volksuniversiteit Rotterdam – beginners, vervolgcursussen, doorzetters
● Privé lessen

 

Plaats:                         Rotterdam

Naam:                         drs. Daniela Macíková, docent Europese Talen en Culturen
Telefoonnummer:       +31 648084091 (NL)
   + 420 721977369 (CZ)
E-mail:                       damacikova@gmail.com
Type cursus:     ● Cursussen op maat voor particulieren en bedrijven
  ● Bijzondere acculturatiecursussen ook in Tsjechië (op aanvraag)
   * Inleiding in Tsjechische taal, cultuur en lifestyle
         * Inleiding in Nederlandse taal en cultuuraspecten

Noord-Holland

 

Plaats:                         Alkmaar
Naam:                         Libuše van Dijk
Telefoonnummer:       072-5128141/06 51292021
E-mail:                         l.vandijk19@chello.nl 
Type cursus:               ● Privé lessen
   ● Cursus Tsjechisch via Taalinstituut
   ● Cursus Nederlands voor nieuwkomers

   ● Vertalingen en tolkdiensten

 

Plaats:                         Amsterdam, Amstelveen

Naam:                         Martina Brezinská
Telefoonnummer:       06 28443975
E-mail:                         martina709@hotmail.com
Website:                      www.mycomenius.com
Type cursus:               ● Cursussen Slowaaks
   ● Slowaakse weekendschool voor kinderen
   ● Cursussen Nederlands

 

Plaats:                         Amsterdam, Leiden en omstreken

Naam:                         Didi van Ingen
Telefoonnummer:       06 45497586
E-mail:                         didi.v.ingen@gmail.com
Website:                      In aanbouw   
Type cursus:               ● Privé lessen Tsjechisch voor zowel beginners als gevorderden, ook voor kinderen.

 

Plaats:                         Heerhugowaard

Naam:                         Irena Pokorná
Telefoonnummer:       072 5729161 / 06 17614343
E-mail:                         i.pokorna@kpnplanet.nl
Type cursus:               ● Privé lessen 

 

Noord-Brabant

 

Plaats:                         Eindhoven
Naam:                         Juliana van Keulen
Telefoonnummer:       06 23935067 / 040 2550359|
E-mail:                         juliana@chello.nl, eindhoven@volksuniversiteit.nl
Website:                      www.vu-eindhoven.nl

Type cursus:               ● Lessen Tsjechisch Volksuniversiteit Eindhoven
   ● Privé lessen Tsjechisch
                                   ● Privé lessen voor Tsjechen en Slowaken

 

 

Plaats:                        ‘s-Hertogenbosch
Naam:                        Jana Gilbersová
Telefoonnummer:       073 6444727, 06 28258624
E-mail:                        j.gilbers@bohemianrelations.com 
Website:                     www.bohemianrelations.com 
Type cursus:              ● Individuele lessen en groepslessen Tsjechisch voor beginners  en gevorderden                   

  ● Individuele lessen en groepslessen Nederlands (NT2) voor Tsjechen, Slowaken en andere anderstaligen:       taalverhoging en voorbereiding op inburgering - en staatsexamens
● In-company taaltrainingen Tsjechisch en Nederlands (NT2)
● In-company taaltrainingen Nederlands (NT2) voor Tsjechen, Slowaken en andere anderstaligen
● Taallessen Tsjechisch en Nederlands via Skype
  Jana Gilbersová is gecertificeerd als docente Nederlands als tweede taal (NT2)                                                                               

Plaats:                         Haarsteeg

Naam:                         PhDr. Dagmar Moravcikova - Van der Tier
    gecertificeerd docente Slowaaks

Telefoonnummer:       073-5111646
E-mail:                         info@leerslowaaks.nl
Website:                      www.leerslowaaks.nl
Type cursus:               ● Slowaaks voor Nederlanders (cursussen op maat voor particulieren en bedrijven)

                                    ● Privé lessen

                                    ● Basis Nederlands voor Slowaken

 

Plaats:                        Breda

Naam:                         Marieta Damen
Telefoonnummer:       076 5226795, 06 57618387  
E-mail:                        marietadamen@gmail.com  

Type cursus:               ● Tsjechisch voor beginners en gevorderden, privé en groepslessen voor particulieren en bedrijven

                                   ● Nederlands voor beginners en gevorderden, privé en groepslessen voor particulieren en bedrijven

                                   ● Voorbereidingen op NT2 examens en CNaVT certificaten

   ● Lessen Tsjechisch en Nederlands via skype 

+ vertalingen, tolk en alles wat betreft de taal 

 

Drenthe

 

Plaats:                         De Kiel
Naam:                         Líba Nedbalová
Telefoonnummer:       06 50952827
E.mail:                         libanedbalova@seznam.cz

Type cursus:               ● Privé lessen

                                    ● Tolken

                                    ● Vertalen

  

Friesland

 

 Plaats:                         Dokkum
Naam:                         Veronika ter Harmsel Havlíková
Telefoonnummer:       +31 (0)624904876

                                    +420 603553789

E-mail:                         info@ttcttc.nl                       
Website:                      www.ttcttc.nl

Type cursus:               ● Nederlands als tweede taal voor Tsjechisch en Slowaaks sprekenden, alle niveaus (privélessen, skypelessen)

                                    ● Tsjechisch voor Nederlanders (privélessen, skypelessen)

                                                                       

Gelderland

 Plaats:                         Putten
Naam:                         Lenka Bottema-Kolegarová
Telefoonnummer:       0341 354058, 06 47010339
E-mail:                         l.bottema@solcon.nl

Type cursus:               ● Privé lessen Tsjechisch

                                    ● Privé lessen – Basis Nederlands

 

Plaats:                         Halle (omgeving Doetinchem)

Naam:                         drs. Hana Kulišanová
Telefoonnummer:       0573 461653
E-mail:                         hana@hankacz.nl
Website:                      www.hankacz.nl
Type cursus:               ● Privé - en groepslessen Tsjechisch

                                    ● Privé - en groepslessen Slowaaks

                                    ● Privé - en groepslessen Nederlands voor anderstaligen

                                    ● In-company taaltrainingen Nederlands voor Tsjechen en Slowaken

                                    ●  (Beëdigde) vertalingen en tolkdiensten

 

Groningen

 

Plaats:                         Groningen

Naam:                         Jana Broekman-Minářová
Tel.nr.:                         050 5423168
E-mail:                         janabroekman@gmail.com, info@vugroningen.nl
Website:                      www.vugroningen.nl    

Type cursus:               ● Privé lessen Tsjechisch

                                    ● Privé lessen – Basis Nederlands

 

Plaats:                         Groningen
Naam:                         Eva Magnusková
E-mail:                         evmagg@gmail.com

Type cursus:               ●Tsjechisch op maat voor beginners en gevorderden, privé en groepslessen, ook conversatie via skype mogelijk.

 

Limburg  

Stad:                           Roermond
Naam:                         PhDr.Marie Minarik
Telefoonnummer:      06 225 548 635

                          0475 572367

E-mail:                        majka@hetnet.nl

Type cursus:              ● Cursussen Tsjechisch / Volksuniversiteit Roermond

  ● Tsjechisch voor beginners en gevorderden, conversatie (privé en groepen)

  ● Slowaaks voor beginners en gevorderden (privé en groepen)

 ● Nederlands voor Tsjechisch- en Slowaakstaligen

Overijssel

 Stad:                            Deventer
Naam:                         Eva Voortman Šimánková
Telefoonnummer:       06 52395886
E-mail:                         info@talencentrumaandeijssel.nl
Website:                     www.talencentrumaandeijssel.nl
Faceboek:                  eva.voortmansimankova
LinkedIn:                     http://nl.linkedin.com/in/evavoortmansimankova

Type cursus:               ● Tsjechisch voor beginners en gevorderden (privé en groepen;  ook via Skype)     

       ● Nederlands voor Tsjechen en Slowaken in Nederland (privé en groepen; ook via Skype)

 

Utrecht

 Plaats:                         Amersfoort
Naam:                         drs. Renata Hrebrinová
Telefoonnummer:       Mobiel 0651979260, privé 033 4727567
E-mail:                         radost@hetnet.nl, info@tsjechischeles.nl
Website:                      www.tsjechischeles.nl, www.tsjechischleren.nl

Type cursus:               ● Privé lessen en groepslessen Tsjechisch voor beginners en gevorderden

   ● Privé lessen Tsjechisch via skype

                                  ● Privé lessen en groepslessen Nederlands

 

Plaats:                        Amersfoort

Naam:                        Vera Tom

Telefoonnummer:      Mobiel 0641571303

E-mail:                        veratomova@gmail.com

Type cursus:              ● Privélessen Tsjechisch

                                   ● vertalingen en tolkdiensten

 

 

Plaats:                         Utrecht
Naam:                         Tereza Kolínková
Telefoonnummer:       Mobiel 06 43858011
E-mail:                         terezakolinkova@yahoo.com                       
Website:                      Under construction
Type cursus:               ● Taalcursus Nederlands individueel

  ● Taalcursus Nederlands in groepsverband

 

 

Plaats:                         Utrecht
Naam:                         Iva Martínková
Telefoonnummer:       Mobiel 030 2232706
E-mail:                         info@hrajeme-si-cesky.nl                        \
Website:                      www.hrajeme-si-cesky.nl 
Type cursus:               ● Cursussen - moedertaalverwerving voor Tsjechische kinderen in de leeftijd  vanaf 4 t/m 8 jaar (groepen)

                                    ● Kinderdagen - een intensieve taalstimulatie en een gezellige middag in gezelschap van andere Tsjechische kinderen