Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Programma:

13 mrt. 2010 00:00 - 00:00

VNTS LEDENVERGADERIG 2010

Het VNTS bestuur nodigt leden en donateurs uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op zaterdag 13 maart 2010 in gebouw de Kargadoor, Oudegracht 36 te Utrecht. Aanvang 13.00 uur. Na het ledenvergaderingsgedeelte wordt i.s.m. het Tsjechisch centrum, de film 'Citizen Vaclav Havel goes on vacation' vertoond. In deze film van vader Jan en zoon Adam Novák uit 2006 wordt een bizarre vakantietocht van Václav Havel gereconstrueerd.

13.00 uur: Zaal open, ontvangst met koffie

13.30 uur: Opening met aansluitend ledenvergadering met o.a.

* behandeling jaarverslag

* rapport kascommissie, benoeming nieuwe leden kascommissie

* begroting 2009

* samenstelling bestuur: aftredend en herkiesbaar zijn Rudy van Leussen (voorzitter) en Bert van ’t Hoenderdaal. Tot op dit moment zijn er door de leden geen nieuwe bestuurskandidaten voorge-dragen.

N.B. Indien u de jaarstukken tevoren wilt ontvangen, kunt u deze opvragen bij het secretariaat: Ranonkelstraat 123, 2565 BC Den Haag, Tel: 06 28048408, e-mail: bert@vnts.nl

14.30 uur: Korte pauze met aansluitend, i.s.m. het Tsjechisch centrum, de vertoning van de film: Citizen Vaclav Havel goes on vacation.

In deze film van vader Jan en zoon Adam Novák uit 2006 wordt een bizarre vakantietocht van Václav Havel gereconstrueerd.

In 1985 kondigde Havel publiekelijk aan dat hij tussen 9 en 17 augustus per auto een aantal plaatsen en (eveneens dissidente) vrienden zou willen bezoeken. Al vanaf het begin werd zijn Volkswagen Golf gevolgd door auto’s met agenten in burger. De vrienden die hij bezocht (Ladislav Lis, Jiří Dienstbier, Miloslav Kusý (in Slowakije), Vlasta Chramostová e.a.) kregen vooraf bezoek van de geheime dienst. In totaal waren zo’n 300 agen-ten in burger betrokken bij deze tiendaagse vakantie. In de film doen Havel en enkele van zijn vrienden, of hun familieleden, hun verhaal hierover. Ook wordt een toenmalige politieman geïnterviewd en worden er enkele hilarische momenten gememo-reerd in de omgang met de agenten in burger.

Na de film is er tijd om nog even na te praten (of te borrelen). 17.00 uur: einde.

Na afloop van de vergadering willen we, als daar belangstelling voor is, nog ergens een gezamenlijk gaan eten, mogelijk bij het nabijgelegen restaurant Balkan Grill Boro, Oudegracht 63 aan de werf (= dus beneden aan de gracht), http://www.boro.nl. Meldt u zich dan vóór donderdag 11 maart bij Paulien, tel: 010 4129527

Bereikbaarheid van de Kargadoor:

Per openbaar vervoer: De Kargadoor is via Hoog Catharijne lopend (ca. 10 - 15 min.) te bereiken vanaf NS station Utrecht Centraal. Men kan ook bij het station een van de stadsbussen nemen die een halte hebben aan De Rozenstraat of Neude. Het is dan nog slechts 3 min. lopen. Kijk voor een openbaar vervoer reisadvies op http://www.9292ov.nl of bel 0900-9292.

Eigen vervoer: er is weinig tot geen vrije parkeergelegenheid in de nabije omgeving van de Kargadoor. Men is aangewezen op parkeergarages in de buurt: Paardenveld-Kroonstraat 9, La Vie- St. Jacobstraat/Rozenstraat, Vredenburg-Rijnkade. Vanaf de A2, A12 of A27 volgt u de borden ‘centrum’.

Plaats:

Westersingel 9
3014 GM Rotterdam
Nederland

Datum:

13 mrt. 2010 00:00 - 00:00

Georganiseerd door:

VNTS


Herinnering
Geen herinnering mogelijk