Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Programma:

11 sep. 2015 - 3 okt. 2015

Zeshonderd jaar Jan Hus

Het is dit jaar zeshonderd jaar geleden dat de Tsjechische predikant en kerkhervormer Jan Hus op de brandstapel ter dood werd gebracht vanwege zijn overtuigingen. Op 11 september wordt in het gemeentehuis van Barendrecht een tentoonstelling over leven en werk van Hus geopend. Met een lezing van Peter Morée.

Jan Hus (1369/1370-1415) was een belangrijke middeleeuwse kerkhervormer die zijn overtuigingen met de dood moest bekopen. Hus, die van eenvoudige komaf was, werd rond 1370 geboren in het plaatsje Husinec in Zuid-Bohemen. In 1390 ging hij studeren aan de Karelsuniversiteit in Praag, waarvan hij in 1409 rector zou worden. Onder invloed van de Engelse hervormer John Wycliffe ontpopte Hus zich tot een scherp criticus van morele misstanden in de katholieke kerk. Hij was een populaire predikant en zijn diensten in de Praagse Bethlehemkapel trokken duizenden toehoorders. Vanwege zijn kritiek moest Hus zich op het Concilie van Konstanz komen verantwoorden voor zijn ideeën. Hoewel hem een vrijgeleide was toegezegd, werd Hus bij aankomst direct opgesloten. Nadat hij weigerde zijn opvattingen te herroepen, werd Hus op 6 juli 1415 op de brandstapel ter dood gebracht. Zijn dood luidde het begin van de Hussitische oorlogen in, waarin Hus' volgelingen zich gewapenderhand aan het gezag van de katholieke kerk probeerden te onttrekken. In de negentiende en twintigste eeuw groeide Hus, die in de Tsjechische volkstaal had gepredikt, uit tot een icoon van de Tsjechische nationale beweging. 

De tentoonstelling wordt vrijdag 11 september om 16.00 geopend door HE Jana Reinišová, ambassadeur van de Tsjechische republiek. Bij de opening houdt de theoloog Peter Morée, verbonden aan de Karelsuniversiteit in Praag, een inleiding. Verder is er een korte animatiefilm over Jan Hus te zien, afkomstig uit de serie Dějiny udatného českého národa (De geschiedenis van het dappere Tsjechische volk):


In samenwerking met de Stedenband Barendrecht - Louny en het Hussitisch Museum Tábor. Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het NAKI-programma van het Tsjechische Ministerie van Cultuur. 

Afbeelding: Václav Brožík, Jan Hus voor het Concilie van Konstanz (1883)

Plaats:
Stadhuis Barendrecht, Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht
Datum:

Van: 11 sep. 2015
T/m: 3 okt. 2015

Georganiseerd door:

In samenwerking met het Tsjechisch Centrum


Herinnering
Geen herinnering mogelijk