Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Programma:

24 mrt. 2012 13:00

Comeniusdag 2012

HET TSJECHISCH CENTRUM BEVEELT AAN

Het organisatiecomité van de Comeniusdag nodigt u uit voor de jaarlijkse herdenking van de geboortedag van JAN AMOS COMENIUS (1592-1670).


De Comeniusdag vindt plaats op 24 maart 2012 in Naarden. Om 12.30 uur zullen de
ambassadeur van Tsjechië en de burgemeester van Naarden kransen leggen bij het standbeeld van Comenius naast de Grote Kerk. Het programma in de Grote Kerk begint om 13.00 uur. Honderdtwintig jaar na de première wordt de Comenius Cantate opnieuw uitgevoerd door het Utrechts Toonkunstkoor met solisten. Dit muziekstuk van Cees Andriessen jr. (1865-1947) op tekst van A.N.J. Fabius (1855-1921) werd speciaal gecomponeerd ter gelegenheid van de viering van de 300ste geboortedag van Comenius in 1892. Naast het Toonkunstkoor zal ook het Aristokwartet muziek ten gehore brengen.


Prof.dr. Arjo Klamer, hoogleraar in de Economie van Kunst en Cultuur aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam, houdt een lezing onder de titel: Een kwestie van beschaving: een
waardenvolle economie. In deze tijd staat de economie ter discussie. Is de gangbare gerichtheid op de wereld van het geld, de financiële sector en het waarderen met winst en inkomen nog wel de juiste? Of moet de
aandacht meer uitgaan naar leiderschap en naar waarden die leidend dienen te zijn? In zijn rede
zal professor Klamer aangeven hoe de economie van de toekomst andere manieren van werken,
organiseren, en coördineren zal vragen met meer ruimte voor verbeelding, creativiteit en
zingeving. Financiële waarden, zoals winst, inkomen, en bruto nationaal product blijven
weliswaar belangrijk maar zullen ondergeschikt zijn aan de waarden waar het om te doen is.
Professor Klamer doceerde aan verschillende Amerikaanse en Nederlandse universiteiten.
Zijn onderzoek gaat over de waarden van cultuur, waarbij cultuur zowel verwijst naar de
kunsten als naar de waarden in een samenleving of organisatie. Een belangrijk resultaat van dit
onderzoek is het belang van de derde sector, de informele sfeer waarin sociale en culturele
waarden veelal het best tot hun recht komen.


De Comeniusprijs wordt uitgereikt door mevrouw dr. J. Sylvester, burgemeester van Naarden.
Deze prijs wordt toegekend aan een persoon of instelling wiens werkzaamheden passen bij het
veelzijdige gedachtegoed van Comenius.
Tot besluit is er vanaf 16.00 uur gelegenheid om elkaar in een informeel samenzijn te ontmoeten.


U kunt zich aanmelden via de website van het Comenius Museum (www.comeniusmuseum.nl);
de website van de Comenius Stichting (www.comenius-naarden.nl)
via de post gericht aan Comenius Museum, Kloosterstraat 33, 1411 RS Naarden. Vermeldt u
daarbij uw postadres, dan sturen wij u de entreekaart(en) en nadere informatie per post toe.
Voor vragen kunt u gebruikmaken van info@comeniusmuseum.nl of 035 6943045.

Datum: 24 maart 2012
Locatie: Grote Kerk te Naarden-Vesting
Aanvang: 13.00 uur (inloop vanaf 12.15 uur)
Entree: vrijwillige bijdrage aan de kosten van de organisatie bij de ingang.

Plaats:
Grote Kerk, Naarden-Vestiging
Datum:

24 mrt. 2012 13:00

Georganiseerd door:


Herinnering
Geen herinnering mogelijk