Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Programma:

17 apr. 2010 00:00 - 00:00

COMENIUSDAG 2010

Jaarlijks organiseert de Comenius Stichting een Comeniusdag met een voordracht en muziek. Op zaterdag 17 april 2010 om 14.00 uur houdt prof. dr. Laurens Jan Brinkhorst de Comeniusvoordracht in de Grote Kerk in Naarden. De titel van zijn voordracht is: Europa, de vrijblijvendheid voorbij. Grondslagen en perspectieven.

COMENIUSDAG 2010: voordracht door Laurens Jan Brinkhorst
Op zaterdag 17 april 2010 om 14.00 uur houdt prof. dr. Laurens Jan Brinkhorst de Comeniusvoordracht in de Grote Kerk in Naarden. De titel van zijn voordracht is: Europa, de vrijblijvendheid voorbij. Grondslagen en perspectieven.

De entreeprijs is € 15 per persoon; voor jongeren tot 23 jaar € 5.
Donateurs met één introducé(e) hebben gratis toegang.


PROGRAMMA

14.00 uur Comeniusvoordracht door prof. dr. Laurens Jan Brinkhorst

Europa, de vrijblijvendheid voorbij. Grondslagen en perspectieven
Na de voordracht is er ruimte voor discussie.

15.15 uur Pauze

15.45 uur Muziek door het Ysaÿe String Trio

Uitgevoerd worden:
• Beethoven - Strijktrio Opus 9 nr. 3
• Ysaÿe String Trio - 'Le chimay'

16.00 uur Afsluiting met een drankjeEuropa, de vrijblijvendheid voorbij. Grondslagen en perspectieven
Comenius was een patriot en een wereldburger. Zijn denkraam richtte zich zowel op de positie van zijn vaderland als op die van Europa. Dit werelddeel had in de 16e en 17e eeuw zijn macht en invloed ver over haar grenzen uitgebreid. Comenius bekommernis ging uit naar de gevolgen van deze machtsuitbreiding voor de volkeren buiten en binnen Europa. Velen van hen werden als onderdaan van de opkomende grote natiestaten gedwongen hun culturele eigenheid ondergeschikt te maken aan een vreemde van bovenaf opgelegde nieuwe identiteit.
In zijn geschriften heeft Comenius zich nadrukkelijk tegen deze machtspolitiek verzet. Hij pleitte voor een rechtvaardige en fatsoenlijke samenleving waarin de verscheidenheid tussen de verschillende volkeren wettelijk werd erkend. Eenheid in ver-scheidenheid was zijn devies. In feite stond Comenius een soort van ‘statenbond’ voor ogen. Hij stelde voor een drietal wereldrawereldraden op te richten om aan het nieuwe geheel leiding te geven.
In zijn voordracht zal professor Brinkhorst ingaan op de vraag hoever we zijn gevorderd op de weg naar de wereldvrede die Comenius voor ogen stond. In dit kader zal hij ook ingaan op de vraag welke barrières we nog moeten slechten in de nabije toekomst.

Laurens Jan Brinkhorst
Prof. dr. L.J. Brinkhorst (1937) is hoogleraar Internationaal en Europees recht en bestuur aan de Universiteit Leiden. Daarvoor bekleedde hij diverse politieke functies zoals het Kamerlidmaatschap, het lidmaatschap van het Europees Parlement en het fractievoorzitterschap van D’66 in de Tweede Kamer. Ook was hij resp. staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, minister van Landbouw en minister van Economische Zaken en in 2005-2006 vice-premier.

Ysaye String Trio
De muziek wordt uitgevoerd door het Ysaÿe String Trio, bestaande uit
• Rada Ovcharova, viool
• Emlyn Stam, altviool
• Willem Stam, cello.

Deze jonge musici zijn afkomstig uit Canada en Bulgarije. Zij ontmoetten elkaar op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en richtten het trio in 2006 op. Zij hebben elkaar gevonden in een gemeenschappelijke interesse voor bijzondere programmering en vernieuwing van de klassieke uitvoeringspraktijk.

Plaats:

Westersingel 9
3014 GM Rotterdam
Nederland

Datum:

17 apr. 2010 00:00 - 00:00

Georganiseerd door:

Comenius Stichting


Herinnering
Geen herinnering mogelijk