Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Persberichten

Dubbeltentoonstelling Jan Hus in Naarden

Maandag 6 juli 16.00 opent HE Jana Reinišová, ambassadeur van de Tsjechische Republiek in Nederland, twee tentoonstellingen over Jan Hus in het Comenius Museum in Naarden. Het is die dag precies zeshonderd jaar geleden dat de Boheemse kerkhervormer Jan Hus in Konstanz op de brandstapel als ketter werd terechtgesteld.

Op 6 juli 1415, 600 jaar geleden, werd Johannes Hus tijdens het concilie van Konstanz als ketter veroordeeld en gevonnist. Hij werd veroordeeld om zijn opvattingen over geloof, kerk en samenleving. Deze gebeurtenis wordt gezien als de eerste aanzet voor het grote conflict tussen protestanten en katholieken dat Europa in de eeuwen daarna zou beheersen: de Reformatie of Hervorming.

Het Comenius Museum besteedt met twee gelijktijdige tentoonstellingen aandacht aan achterliggende thematiek van religie en tolerantie.

In de tentoonstelling Het Woord en de Waarheid wordt aan de hand van voorwerpen, originele 16e eeuwse drukken en prenten de ontwikkeling geschetst hoe uit de beweging van Jan Hus de kerk van Comenius ontstond. In het middeleeuwse Europa van Jan Hus verkeerde de kerk in crisis, dreigde de oprukkende islam vanuit het oosten en werden tal van lokale oorlogen uitgevochten. Hus predikte een rechtvaardige samenleving zoals die in de begintijd van de kerk door Jezus en zijn apostelen was verkondigd. Tweehonderd jaar later, in de tijd van Comenius, was Europa een slagveld geworden van het grote conflict tussen katholieken en protestanten. In deze nadagen van de Reformatie zag Comenius zich geconfronteerd met allerlei verschillende opvattingen over het Woord en de Waarheid. Hij zocht naar mogelijkheden voor verbetering van de menselijke samenleving en vond die in het belang van onderwijs. Want zoals hij schreef: ‘Wij zijn allen burgers van één wereld’.

Deze tentoonstelling wil de bezoeker ook een indruk geven van continuïteit en verandering. In Nederland bestaat nu godsdienstvrijheid en zijn kerk en staat gescheiden domeinen. Maar de discussie over Het Woord en de Waarheid wereldwijd is nog lang niet verstomd … .

 De tentoonstelling Jan Hus in 1415 en 600 jaar later is samengesteld door het Hussieten Museum in Tabor. Deze expositie plaatst Jan Hus in zijn tijd en gaat in op zijn opvattingen en carrière. In een terugblik op het belang van Jan Hus voor de Tsjechische cultuur wordt opgemerkt dat sinds het ontstaan van het onafhankelijke Tsjechië in 1918 de woorden van Hus op de presidentiële vlag prijken: ‘De Waarheid zal overwinnen .’.

De tentoonstelling loopt van 7 juli 2015 t/m 31 januari 2016. Entree: Volw.: € 5,=; Museumkaart, CJP, CKV, kinderen t/m 12 jaar: gratis. Openingstijden: di-zo, van 12.00-17.00 uur. Gesl.: 1/1, 27/4, 25/12, 31/12. Comenius Museum, Kloosterstraat 33, 1411 RS Naarden, tel.: 035-6943045, info@comeniusmuseum.nl, www.comeniusmuseum.nl .