Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Persberichten

Comeniusdag 2016: Comenius; migratie en vluchtelingen

U bent van harte welkom op de Comeniusdag 2016 op zaterdag, 2 april a.s. in de Grote Kerk aan de Marktstraat in Naarden-Vesting. De kerk is vanaf 12.45 uur geopend.

Comeniusdag 2016: Comenius; migratie en vluchtelingen

Op zaterdag 2 april a.s. vindt de Comeniusdag plaats in de Grote Kerk in Naarden. In de middag zal prof.dr Leo Lucassen de Comeniuslezing houden onder de titel Burgers van één wereld; over migratie als normaal menselijk gedrag. De Comeniusprijs zal dit jaar uitgereikt worden aan prof.dr. Herman, graaf Van Rompuy, voormalig president van de Europese Raad.

Met de Comeniusdag wordt aandacht besteed aan het gedachtegoed van de van oorsprong Tsjechische theoloog, pedagoog en filosoof Jan Amos Comenius (1592-1670). Comenius had oog voor het verschil tussen arme en rijke landen, macht en onmacht, kracht en recht. Zijn tijd werd voor een groot deel bepaald door godsdienstoorlogen en politieke problemen. Maar ook door tal van ontdekkingen die de wereld diepgaand beïnvloedden.

Comenius, zelf door omstandigheden gedwongen vluchteling, ontwikkelde ideeën hoe onderwijs, religie en samenleving hervormd zouden kunnen worden zodat mensen in harmonie met elkaar en hun omgeving kunnen leven. Mede omdat zijn leven zich afspeelde in Tsjechië, Polen, Engeland, Zweden, Hongarije en Nederland is zijn denken niet door nationale grenzen bepaald. Terecht wordt hij dan ook wel als ‘Europeaan’ avant-la-lettre gezien. Of in zijn eigen woorden: ‘Wij zijn allen burgers van één wereld.’

In de Comeniuslezing resoneert het gedachtegoed van Comenius. Vorig jaar wees 
prof.dr. Peter Nissen op het verlangen naar vrede en de hoop op de redelijkheid van religie.    Dit jaar zal  prof.dr Leo Lucassen in de Comeniuslezing laten zien dat  het vluchtelingenvraagstuk zich ook in vroeger tijd voordeed. Hij zal ingaan op de rol van overheden en media die in deze situaties een belangrijke rol spelen.  
Professor Lucassen is hoogleraar Mondiale Arbeidsmarkt en Migratiegeschiedenis aan de Universiteit van Leiden en directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam.

De Comeniusprijs is een culturele prijs die wordt uitgereikt aan een persoon of instelling die opmerkelijke inspanningen verricht in lijn met het gedachtegoed van Comenius. Dit jaar wordt de Comeniusprijs uitgereikt aan prof.dr. Herman graaf Van Rompuy voor zijn inzet om tegenstellingen te overbruggen en vanuit gedeelde waarden te zoeken naar oplossingen. Het is inmiddels de vijfde keer dat deze prijs wordt uitgereikt. Eerdere winnaars waren Robbert Dijkgraaf, Paul Schnabel, Louise Fresco en Geert Mak.  

De opening en afsluiting van de Comeniusdag worden gemarkeerd door het optreden van solisten uit Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije die composities uit hun vaderland  vertolken. Daarmee staat de dag geheel in het teken van de relatie tussen cultuur, Europa en Comenius.

Belangstellenden voor dit programma op 2 april van 13.00 – 17.00 uur kunnen zich kosteloos opgeven viawww.comeniusmuseum.nl.

Noot voor de redactie:

Voor nadere informatie over het programma kunt u contact opnemen met Hans van der Linde, directeur Comenius Museum: 06-1099 0727 of hansvanderlinde@comeniusmuseum.nl.

Voor nadere informatie over de Comeniusprijs kunt u contact opnemen met de heer 
dr.mr. G.J. Leibbrandt, voorzitter van de jury: 070-354 43 04 of gleibbrandt25@gmail.com.