Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Nieuws

Al het nieuws

Comeniusprijs

Op 24 maart 2012 wordt in de Grote Kerk van Naarden voor de eerste maal de Comeniusprijs uitgereikt.

Door middel van deze prijs zal een persoon of organisatie geëerd worden die zich op onderscheidende wijze inzet voor de (verdere) ontwikkeling van samenhangende activiteiten op het gebied van onderwijs, opvoeding, cultuur, zingeving en samenleving.
De winnaar van de Comeniusprijs geeft daarmee uitvoering aan het gedachtegoed van de Boheemse wijsgeer, theoloog, pedagoog en publicist Jan Amos Comenius (1592-1670). De Comeniusprijs is géén wetenschappelijke prijs; ook op andere terreinen en door
andersoortige initiatieven wordt het gedachtegoed van Comenius levend gehouden. De Comeniusprijs is een initiatief van de Comeniusstichting en de Stichting Comeniusmuseum en Mausoleum.

De winnaar ontvangt een oorkonde en een sculptuur van Boheems kristal. De Comeniusprijs zal worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse Comeniusdag in Naarden, die steeds valt rond de geboortedag van Comenius. Deze eerste prijsuitreiking is hoofdelement in een groter programma, waarin o.a. de Comeniusvoordracht wordt gehouden.


Jan Amos Comenius belandde na een lang leven van strijd voor vrijheid van meningsuiting en geloof, en zwerftochten door Hongarije, Polen, Pruisen, Engeland en Zweden, in 1656 in Amsterdam. Hij werd in 1670 in Naarden begraven. Hierdoor ontstond in de vorige eeuw in Naarden het Comeniusmuseum en schonk de Tsjechische Staat indertijd een groot standbeeld van Comenius, dat naast de Grote Kerk van Naarden staat. Jaarlijks bezoeken duizenden geïnteresseerden in het gedachtegoed van Comenius Naarden, waaronder ook honderden Tsjechen en Slowaken voor wie Comenius als vrijheidsstrijder ook een soort ‘vader des vaderlands’ is.


De jury bestaat uit dr. H.E.S. Woldring (emeritus-hoogleraar politieke filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam), dr.mr G.J. Leibbrandt (oud-voorzitter College van Bestuur van de Open Universiteit), de heer drs. M. Schröder (adviseur internationale ontwikkelingssamenwerking), drs. T. van Ruiten (directeur van het Nationaal Onderwijsmuseum), mevrouw drs. H. Verhoef-Musílková (pedagoge)en de heer P.W.A. Overdiep (bedrijfsadviseur).