Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Vzdělávání

České centrum v Rotterdamu momentálně nepořádá ve svých prostorách jazykové kurzy češtiny. Návštěvníkům je k dispozici knihovna.

Řada akcí Českého centra má rovněž výchovně vzdělávací charakter, pravidelnou spoluprací s řadou vysokých, odborných a uměleckých škol již vznikla řada hodnotných akcí. Úzká je spolupráce ČC s katedrou bohemistiky a katedrami středoevropských dějin. ČC rovněž poskytuje informace o možnostech výuky českého jazyka v celém Nizozemsku.


Naši partneři