Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

21.10.2012 - 25.11.2012

Sklářské umění - Luba Bakičová a Ilja Bílek

Galerie Kunstwinkel 't Walvis ve spolupráci s Českým centrem vystavuje práce sklářských výtvarníků Luby Bakičové a Ilji Bílka. Výstavu dne 21. října v 16.00 slavnostně zahájí J.E. Jaroslav Horák, velvyslanec České republiky v Nizozemsku.

Tento společný výstavní projekt byl představen na výstavě v Praze v roce 2010. Jedná se o tvorbu z posledních let, která řeší v obou případech téma skleněné plastiky a rovněž grafické práce Luby Bakičové. Ateliérová skleněná plastika je fenomén, který má v Čechách dlouholetou tradici a i v současnosti má své nezastupitelné místo ve světové sklářské tvorbě. Výstava nabízí srovnání dvou generací autorů, na jejichž pracích lze sledovat proměny a vývoj této výtvarné disciplíny za uplynulých čtyřicet let.

 Luba Bakičová (1985, Ilava)

Studovala ateliér Skla na Fakultě umění a designu univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Její tvůrčí potenciál má široké rozpětí a zahrnuje rozměrné grafické práce a plastiky, jejichž aktivním činitelem bývá sklo.

Autorčina trojrozměrná díla mají rysy exaktního, objektivního experimentu. Prověřuje metodicky chování materiálů, jejich vlastností v extrémních situacích a jejich fyzikální proměny často na bázi destrukce, jsou předmětem její výtvarné činnosti. Jakýsi technologický scénář plánovaného děje, ve kterém je zakomponována i předpokládaná náhoda, je součástí jejího výtvarného uvažování. V posledních plastikách využívá žáruvzdorných materiálů, do jejichž spár a otvorů nechává skleněnou taveninu zatékat. Sklo přestává být reprodukčním materiálem a stává se v průběhu experimentu médiem, aktivně dotvářejícím autorčiny záměry.

 Ilja Bílek (1948, Liberec)

Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze ve Sklářském atelieru prof. Stanislava Libenského. Bezprostředně po absolutoriu se stal zaměstnancem n.p.Železnobrodské sklo, zabýval se designem hutního skla a realizacemi drobných plastik z taveného skla. Od roku 1996 vede atelier Skla na Fakultě umění a designu univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Od osmdesátých let minulého století řeší téma skleněné plastiky. Zabývá se její prostorovou skladebností, často využívá segmentů z taveného a plochého skla a ve svých kompozicích nezřídka vychází z konstrukčních principů, které jsou vlastní architektuře. Využívá technologie a postupy odvozené z různých odvětví průmyslu a v jeho způsobu výtvarného uvažování jsou zakotveny prvky industriálního myšlení. Účastní se výstav v Čechách a v zahraničí a často se prezentuje na společných výstavách se svými posluchači. Je zastoupen v uměleckých sbírkách doma i za hranicemi republiky.

Pro více informací: www.lubabakicova.com a www.iljabilek.com

 

 

 

 

 

Ilja Bílek, Krystalizace (2006)

 

(Obrázek nahoře vlevo: Kontakt (2010) Ilja Bílek, obrázek nahoře vpravo: Oxymoron (2009) Luba Bakičová)

Místo konání:
't Walvis, Branderssteeg 3-7, 3111 BA Schiedam
Datum:

Od: 21.10.2012
Do: 25.11.2012

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala