Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.7.2018 15:00

Prohlídka Mauzolea J. A. Komenského

Zveme vás do Muzea J. A. Komenského v Naardenu na prohlídku zdarma, která se koná v neděli 1. července 2018 od 15 hodin. Součástí prohlídky je výstava „Odkaz J. A. Komenského – Zrození Československa“. Další prohlídka zdarma se koná 5. srpna od 15 hodin.

„Mnoho lidí zná Muzeum J. A. Komenského v Naardenu podle jména, ale ještě nikdy se v něm nebyli podívat. Pro povzbuzení návštěvníků pořádá Muzeum J. A. Komenského zdarma prohlídku mauzolea.

J. A. Komenský byl v roce 1670 pohřben v tehdejším valonském kostele. Když byl tento kostel kolem roku 1800 uzavřen, upadl Komenského hrob v zapomnění. V 19. století marně hledali Češi jeho hrob ve Velkém kostele neboli v kostele sv. Víta na Marktstraat. Roku 1929 byl hrob znovu objeven a z bývalého valonského kostela v Kloosterstraat se stalo mauzoleum v té podobě, jak se zachovalo dodnes. Mimořádné místo s podivuhodným příběhem.“

Text: Muzeum J. A. Komenského

Bližší informace zde.   

 

Místo konání:
Comenius Museum, Kloosterstraat 33, 1411 RS Naarden
Datum:

1.7.2018 15:00

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala