Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

21.1.2017 15:00

Literární odpoledne

České centrum v Rotterdamu připravilo na začátek nového roku další setkání nizozemských bohemistů, během kterého budou představeny překlady české literatury do nizozemštiny za rok 2016. U příležitosti čerstvě vydaného nizozemského překladu povídek Pavla Juráčka bude na závěr akce promítnut film Postava k podpírání.

Literární odpoledne věnované čerstvým nizozemským překladům české literatury a prezentaci knihy „Een straat zonder ambitie“ Pavla Juráčka. Účinkují m.j. Edgar de Bruin, Kees Mercks, Eric Metz, na závěr projekce Juráčkova filmu „Postava k podpírání“.

Křest povídkové sbírky Pavla Juráčka s nizozemským názvem Een straat zonder ambitie (Ulice bez ctižádosti), která nedávno vyšla v nakladatelství Voetnoot. Pavel Juráček (1935-1989) se proslavil jako filmový tvůrce z vrcholného období československé kinematografie v 60. letech 20. století, byl však také nadaný spisovatel. Sbírka obsahuje povídky ze svazku Prostřednictvím kočky – povídky 1951–1958 a filmové povídky Postava k podpírání a Konec srpna v hotelu Ozon.

Pavel Juráček, Een straat zonder ambitie (Uitgeverij Voetnoot; Amsterdam – Antwerpen 2016), z češtiny přeložil Edgar de Bruin. 218 s.  ISBN: 9789491738272 Cena: € 20,-

Edgar de Bruin uvede svůj překlad Een straat zonder ambitie, dále představí čerstvé překlady české literatury Annette Manni (Petra Soukupová), Martha Hofman a Tieske Slim (Zuzana Brabcová), Kees Mercks (Vladislav Vančura) a Eric Metz (Fráňa Šrámek). Moderuje Eric Metz.

Na závěr následuje projekce Juráčkova filmu Postava k podpírání. Více informací zde.

 

Místo konání:

Westersingel 9
3014 GM Rotterdam
Nizozemí

Datum:

21.1.2017 15:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala