Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.1.2012 - 9.4.2012

Kurzy čestiny a holandštiny

Jazykové kurzy v Haagu a Rotterdamu pro Holanďany i Čechy

Kurzy Holandštiny

1. Základní kurz pro začátečníky – 12 týdnů.

Tento kurz je určen naprostým začátečníkům a je zaměřen na základy jazyka – výslovnost, stavbu věty, nejdůležitější gramatiku a s jejich pomocí především na běžnou konverzaci a čtení. V kurzu se pracuje s vlastním učebním materiálem s výkladem v češtině a ačkoli se během lekcí co nejvíce používá holandština, velkou výhodou je například pro výklad gramatiky česky mluvící lektor.

2. Pokročilí začátečníci – 12 týdnů.

Kurz je určen buď pro zájemce, kteří už absolvovali první kurz pro úplné začátečníky nebo pro studenty, kteří se se začátky holandštiny vypořádali sami, ale ještě ne natolik, aby je bylo možno považovat za pokročilé. Kurz této úrovně je zaměřen na dokončení základní gramatiky, rozšíření slovní zásoby a důkladnou konverzaci.

3. Mírně a středně pokročilí – 12 týdnů.

Tento kurz je určen zájemcům, kteří už základní znalost holandštiny mají a chtějí si ji prohloubit – ať už se jedná o přechod z pasivní znalosti na aktivní užívání jazyka nebo naopak o doplnění “divoce” užívané holandštiny správnou gramatikou. Větší pozornost se bude také věnovat čtení a psaní.

4. Pokročilí – 12 týdnů.

Tento kurz je vhodný pro zájemce, kteří už holandštinu víceméně ovládají a chtějí si ji ještě dále zlepšit. Kurz nabízí konverzaci na základě například novinových článků a literatury, psaní úředních dopisů atd. Samozřejmě bude mít v kurzu své místo i “lepší” gramatika.

5. Soukromé hodiny.

Soukromé hodiny jsou možné dle dohody buď u lektora nebo u studenta doma; pokud to rozvrh dovolí, je možné hodiny naplánovat také v Boskantu (viz přehled kurzů). Soukromé hodiny jsou vhodné pro všechny úrovně a lze také využít oblíbené možnosti hodin se dvěma či třemi studenty srovnatelné úrovně.

Nejbližší termín nových kurzů: leden – duben 2012

Kurzy Češtiny

1. Začátečníci – 12 týdnů.

Kurz je určen naprostým začátečníkům a během dvanácti týdnů se soustředí na výslovnost, základní stavbu věty, základní gramatiku a slovní zásobu. Nezbytné gramatické základy se procvičují na praktických tématech jako je dovolená v ČR, návštěva příbuzných atd.

2. Pokročilí začátečníci – 12 týdnů.

Kurz je určen buď absolventům začátečnického kurz nebo těm, kteří už například při opakovaných pobytech v ČR něco z češtiny pochytili, ale zápasí s nedostatečnou slovní zásobou, srozumitelnou stavbou věty a potřebují pomoc s orientací v džungli české gramatiky. I tento kurz je zaměřen ryze prakticky, jak v používaných tématech konverzace, tak výběru a pořadí vysvětlované gramatiky.

3. Mírně až středně pokročilí – 12 týdnů.

Kurz je pro otrlé studenty, kteří se nenechali odradit setkáním s českou gramatikou a jejími tisíci způsoby časování a skloňování a chtějí si češtinu dále zlepšovat. V kurzu je dostatek prostoru pro konverzaci o aktuálních tématech z novin, čtení, gramatiku a pravopis.

Ve všech kurzech se používá studijní materiál určený speciálně nizozemsky mluvícím studentům.

4. Soukromé hodiny:

Soukromé hodiny jsou možné dle dohody buď u lektora nebo u studenta doma; pokud to rozvrh dovolí, je možné hodiny naplánovat také v Boskantu (viz přehled kurzů). Soukromé hodiny jsou vhodné pro všechny úrovně a lze také využít oblíbené možnosti hodin se dvěma či třemi studenty srovnatelné úrovně.

Nejbližší termín nových kurzů: leden –duben 2012

Místo konání:
De Boskant, Korte Koediefstraat 25, Den Haag
Datum:

Od: 9.1.2012
Do: 9.4.2012

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala