Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.9.2020 19:00

Global Science Café 3 - Cell & Gene Therapy: The future has already begun 9/9 19:00

Třetí díl cyklu populárně vědeckých přednášek Global Science Cafe s významnými českými osobnostmi vědy a výzkumu bude na téma "Buněčná & genová terapie: Budoucnost již začala". S hostem pořadu RNDr. Michalem Šimíčkem, Ph.D bude hovořit Dr.Michael Londesborough, Ph.D. o výzkumu a vývoji buněčné terapie pro léčbu nádorů krvetvorného systému.

Host: RNDr. Michal Šimíček, Ph. D.

Moderace: Dr. Michael Londesborough, Ph.D.

Jazyk: angličtina

Místo konání: FB Českých center

GLOBAL SCIENCE CAFÉ / Czech Centers je řada populárních vědeckých přednášek a debat s nejlepšími českými vědci, inovátory, ekonomy a dalšími odborníky.
GLOBAL SCIENCE CAFÉ  (v současné době online formát) je organizována Českými centry a sdílena v celé jejich síti.  Je to neformální fórum pro diskusi o aktuálních vědeckých a společenských otázkách.

Buňky jako vycvičení zabijáci nádorů 

Jednu z hlavních oblastí výzkumu Michala Šimíčka představuje vývoj buněčné terapie pro léčbu nádorů krvetvorného systému. Buněčná terapie je zcela nová a extrémně účinná metoda v boji s rakovinou. Pacientům se do imunitního systému aplikují živé buňky vybavené receptory, jež pomáhají rozpoznat a cíleně eliminovat nádor. Tento způsob léčby je velmi bezpečný, poněvadž umí aktivitu buněk regulovat a případně je z organizmu odstranit. Problém léčby spočívá v ceně, která zůstává vysoká, jelikož se pro každého pacienta musí připravit buňky zcela nové, co nejvíc podobné vlastním buňkám. Michal Šimíček proto chce vytvořit univerzální buňky, jež by bylo možné vzít od libovolného dárce, a tím cenu podstatně snížit. 

RNDr. Michal Šimíček, Ph.D. obdržel v roce 2019 cenu Neuron v oblasti medicíny. Stal se členem elitní skupiny osobností české vědy, do níž patří např. plastický chirurg Bohdan Pomahač. Úspěch si vysloužil v biomedicínském výzkumu, konkrétně za zkoumání procesů, které způsobují zhoubná onemocnění, a jejich lékovou rezistenci. Vzdělání získal a dlouhodobě působil na pracovištích v Lovani (Belgie), Londýně a Cambridge, ale neváhal se vrátit na rodnou Moravu a rozjet špičkové vědecké centrum na klinice hematoonkologie ve FN Ostrava, kde vyvíjí unikátní technologie buněčné terapie pro různé typy rakoviny. Ve spolupráci s biomedicínským centrem PrimeCell Bioscience usiluje o spuštění produkce vlastních preparátů buněčné terapie. Tento projekt posouvá FN Ostrava na úroveň mezinárodně významných center léčby onkologických onemocnění. 

Michal Šimíček, laureát Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2019 v oboru medicína © Nadační fond Neuron

 

O moderátorovi

Dr. Michael Londesborough, Ph.D. je britský vědec pracující v Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR, zaměřuje se na výzkum sloučenin boru. Je držitelem mnoha vědeckých ocenění, mj. třikrát vyhrál cenu pro české/slovenské mladé anorganické chemiky. Spolupracuje s British Council v Praze, podílí se na popularizačních projektech Akademie věd ČR, České televize a Národního technického muzea. Věnuje se zejména zpřístupňování vědy široké veřejnosti, vyučování mladých lidí a posilování mezinárodních vztahů mezi mladými vědci (soutěž FameLab). Za své popularizační aktivity získal např. od AV ČR Medaili Vojtěcha Náprstka (2009). 

 

Partner

 

Místo konání:
Datum:

9.9.2020 19:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala