Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.10.2017

Debata: Charta 77 – 2017, čtyřicet let „života v pravdě“

Pouze na pozvání. České velvyslanectví v Haagu a České centrum pořádají 13. října v rezidenci velvyslankyně debatu ke 40. výročí Charty 77.

Pád komunistických režimů ve střední a východní Evropě byl oslavován jako vítězství opozičních hnutí bojujících za lidská práva a demokracii. Jedním z nich byla Charta 77. Po téměř třiceti letech se vyhlídky těchto hnutí jeví jako zdaleka ne tak nadějné. Ideály liberální demokracie a aktivního občanství jsou na celém světě vystaveny tlaku. Lidská práva už v západní mezinárodní politice nezaujímají přední místo, jak tomu bylo za studené války. Co zbylo z dědictví Charty 77? V čem se z historie tohoto hnutí můžeme poučit? Kam se poděl sen o „návratu do Evropy“, který motivoval mnohé signatáře Charty 77? O těchto otázkách bude debatovat:

Sybe Schaap, od roku 2007 poslanec Senátu za VVD. Schaap vystudoval sociologii a filosofii. V 80. letech jezdil do Československa a účastnil se tam neoficiálních filosofických seminářů. Působí jako mimořádný profesor na Technické univerzitě v Delftu a Univerzitě ve Wageningenu (obor vodohospodářství), od roku 1992 jako hostující docent na UK v Praze.

Tomáš Vrba, překladatel, editor, vysokoškolský učitel. Vystudoval filosofii a psychologii na FF UK. Působil jako sociální pracovník mezi pražskými Romy, po podpisu Charty 77 vystřídal několik dělnických a technických profesí, zároveň byl redaktorem a vydavatelem řady nezávislých (samizdatových) publikací. Po listopadu 1989 byl šéfredaktorem listu Lettre Internationale (1990–1995) a měsíčníku Nová přítomnost (1997–2000), místopředsedou Asociace evropských novinářů (2002–2004) a předsedou Rady ČTK (2004–2007). Nyní přednáší na pražské New York University a je předsedou správní rady nadace Forum 2000 a Divadla Archa.

Ivana Gabalová, lektorka a koordinátorka projektů v amsterodamské Nadaci Anne Frankové (Anne Frank Stichting). Zaměřuje se na problematiku kritického myšlení, dialogu a hodnoty lidských práv a demokracie. Vytváří podklady pro vyučování, školí učitele a středoškolské profesory, pořádá dílny pro školáky, studenty a vězně a vede mládež k aktivnímu občanství a zakládání vlastních iniciativ. Kromě práce pro AFS se zabývá výzkumem rehabilitace násilnických extremistů. Absolvovala magisterské studium Conflict Resolution and Governance na Amsterodamské univerzitě.

Arjen Berkvens, ředitel Nadace Maxe van der Stoela, bude debatu moderovat. Vystudoval historii na amsterodamské Svobodné univerzitě. Pracoval jako projectmanager a později se stal ředitelem Nadace Alfreda Mozera. Od roku 2013 je ředitelem Nadace Maxe van der Stoela, nezávislé organizace spojené s PvdA (Stranou práce). Je také generálním tajemníkem Evropského fóra pro demokracii a solidaritu.

Místo konání:
Datum:

13.10.2017

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala