Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

Kateřina Tučková na Noci evropské literatury 2017

Ve středu 10. května se konala každoroční Noc evropské literatury pod sdružením EUNIC. Akce probíhala v prostorách vlámského kulturního střediska Brakke Grond v Amsterodamu a českou literaturu letos zastoupila Kateřina Tučková

 

Ve středu 10. května 2017 se v prostorách vlámského kulturního střediska Brakke Grond v Amsterodamu uskutečnila každoroční Noc evropské literatury. Tato akce se koná pod záštitou sdružení evropských kulturních institutů EUNIC Netherlands, v jehož vedení nyní stojí ředitelka Českého centra v Rotterdamu, Hana Schenková. Českou literaturu letos, za podpory Českého centra v Rotterdamu, Velvyslanectví České republiky, Ministerstva kultury ČR a Stálého zastoupení Evropské komise v Nizozemsku reprezentovala Kateřina Tučková.

Večerem provázel Guido Snel, spisovatel, překladatel a docent evropských studií na Amsterodamské univerzitě a hlavní náplní programu byly rozhovory se všemi zúčastněnými jedenácti autory. Diskuze se spisovateli se odvíjely od tématu letošního ročníku, kterým byl „domov“  - co znamená „doma“ v multilingvální evropské společnosti, kde je překlad nezbytný? Spisovatelé a básníci z celé Evropy vyprávěli o své představě „domova“ a o tom, jak by ji vyjádřili v cizím jazyce. Účastníci na toto téma napsali esej, povídku či báseň. EUNIC navázal spolupráci s literárním časopisem Terras a výsledek, číslo 12 Catacomben, byl během večera k dispozici. Zajímavou součástí večera byla vlámská výtvarnice Sarah Yu Zeebroek, která dění na jevišti živě ilustrovala.

Kateřina Tučková se představila v panelové diskuzi spolu s básníky Erikem Lindnerem z Nizozemí a Michalisem Pierisem z Kypru. Přečetla úryvek ze své eseje s názvem „Jazykem domova je dobrá vůle“, kterou pro časopis Terras do nizozemštiny přeložil Edgar de Bruin. Mluvila o tom, jak rozdílně vnímají koncept „domova“ jednotlivé generace v souvislosti s historický vývojem společnosti v ČR a také o tom, že je pro ni „domovem“ místo které zná nejlépe (město Brno).  Zmínila se také o motivu ztráty, který ilustrovala na vymřelém brněnském dialektu zvaném Hantec, a který je charakteristický pro její tvorbu.

Literární večer v Amsterodamu byl letos poprvé ve své historii vyprodán, akce se zúčastnilo přes sto padesát návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti.

Rotterdam, 12. května 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Archiv ČC v Rotterdamu, Kateřina Tučková, (c) Bart Grietens