Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

80 let Komenského Mauzolea

80 let Komenského Mauzolea (8. května 1937 – 8. května 2017) – vzpomínkový akt a prezentace publikace Komenský a Naarden.

V Komenského Muzeu a Mauzoleu v Naardenu (Nizozemsko) bude 8. května 2017 připomenuto osmdesáté výročí slavnostního otevření Komenského Mauzolea. Při této příležitosti pronesou projevy velvyslanci České a Slovenské republiky – Jana Reinišová a Roman Bužek, kteří si také prohlédnou výstavu ‘Důstojné místo odpočinku‘. Poté jim budou předány první dva exempláře publikace Komenský a Naarden*, kterou k tomuto výročí vydala Nadace Komenského Muzeum a nakladatelství Pegasus.

Publikace Komenský a Naarden mohla být jen jednoduchým výkladem o muzeu a kapli s hrobem slavného muže. Ale nálezem dosud neznámých dokumentů, mezi jiným z Archivu Kanceláře prezidenta republiky v Praze ukazují autoři, jak pobyt Jana Amose Komenského v Amsterdamu v letech 1656 až 1670 vedl od druhé poloviny 19. století k mnoha kontaktům a bohaté spolupráci mezi Nizozemskem a Československem a následovně Českou republikou. Výsledkem této spolupráce je například Komenského Mauzoleum a dohoda o vzájemné spolupráci z roku 2004 mezi nizozemskou Nadací Komenského Muzeum, tehdejší městskou správou Naardenu – dnes Gooise Meren a českým Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.Publikace Komenský a Naarden popisuje, jak spolu souvisí Komenského Muzeum a Mauzoleum, Komenského pomníky a pietní akty kolem Komenského výročí.Komenského Muzeum a Mauzoleum v Naardenu navštívilo za uplynulých osmdesát let také mnoho Čechů a Slováků, u mnohých z nich návštěva vyvolává pocity dojetí.

Publikace obsahuje také reakce na otázky o významu Komenského, které byly položeny českým a nizozemským ministrům a různým osobnostem svázaným s Komenského Muzeem a Mauzoleem.

 

* Goedhart, Pieter J., Henneman, Jan C., Linde, Hans van der, Comenius en Naarden / Komenký a Naarden – Historische schets van het Comenius Museum en Mausoleum in Naarden / Nástin historie vzniku Komenského Muzea a Mauzolea v Naardenu , 126 s. pap., dvoujazyčně nizozemština/čeština , ISBN 978 90 6143 432 0

K zakoupení zde:

https://www.pegasusboek.nl/comenius-en-naarden-komensky-a-naarden.html

 


 

Informace:Stichting Comenius Museum NaardenHans van der Linde, ředitel (E info@comeniusmuseum.nl) M +31(0)610990727