Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás

Posláním Českých center je rozvoj dialogu se zahraniční veřejností a podpora aktivní prezentace ČR ve všech oblastech kultury, vědy a školství, obchodu a cestovního ruchu. Standardem je pomoc při prosazování české kultury do programů předních uměleckých institucí v zemích působení. Česká centra jsou součástí Evropského sdružení národních kulturních institutů EUNIC. Jsme příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 České centrum působí od roku 1994 v Haagu a od roku 2009 v Rotterdamu. České centrum je nezisková organizace nabízející své služby nejširší veřejnosti v oblasti kultury, ekonomiky a cestovního ruchu. Kromě všeobecného informačního servisu nabízí České centrum také bohatý program propagující Českou republiku v Nizozemsku.

České centrum při pořádání akcí v celém Nizozemsku spolupracuje s řadou institucí (radnice, knihovny, festivaly, nadace, družební města aj.), které se často výrazně podílejí na financování jednotlivých projektů.  Kromě kulturních projektů České centrum spoluorganizuje řadu akcí zaměřených na aktuální politická, historická a společenská témata ve spolupráci s akademickou obcí, zastupitelskými úřady a evropskými institucemi.

České centrum v Rotterdamu momentálně nepořádá ve svých prostorách jazykové kurzy češtiny. Návštěvníkům je k dispozici knihovna.

České Centrum

Westersingel 9
3014 GM Rotterdam
tel.: 010-225 17 13
e-mail: cchaag@czech.cz
website: hague.czechcentres.cz 

 

 


Naši partneři