Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás

 

Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, jsou stěžejním nástrojem veřejné diplomacie zahraniční politiky České republiky a posilují dobré jméno ČR ve světě. Jakožto kulturní institut jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů – EUNIC. Prezentují naši zemi v široké škále kulturních a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací. Věnují se výuce češtiny v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti působí v zahraničí celkem 25 poboček na 3 kontinentech - kromě Českých center spravují také Český dům v Moskvě, Jeruzalémě a Bratislavě.

***

 České centrum působilo od roku 1994 v Haagu a od roku 2009 v Rotterdamu. České centrum je nezisková organizace nabízející své služby nejširší veřejnosti v oblasti kultury, ekonomiky a cestovního ruchu. Kromě všeobecného informačního servisu nabízí České centrum také bohatý program propagující Českou republiku v Nizozemsku.

České centrum při pořádání akcí v celém Nizozemsku spolupracuje s řadou institucí (radnice, knihovny, festivaly, nadace, družební města aj.), které se často výrazně podílejí na financování jednotlivých projektů.  Kromě kulturních projektů České centrum spoluorganizuje řadu akcí zaměřených na aktuální politická, historická a společenská témata ve spolupráci s akademickou obcí, zastupitelskými úřady a evropskými institucemi.

České centrum v Rotterdamu momentálně nepořádá ve svých prostorách jazykové kurzy češtiny. Návštěvníkům je k dispozici knihovna.

České Centrum

Westersingel 9
3014 GM Rotterdam
tel.: 010-225 17 13
e-mail: cchaag@czech.cz
website: hague.czechcentres.cz 

 

 


Naši partneři