Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Podnikání a Právo

Workshop určen nejen českým, ale i nizozemským podnikatelům a soukromým osobám, které hledají právní pomoc nebo mají zájem investovat v Nizozemsku.

 

Unger Hielkema Advocaten ve spolupráci s Českým centrem, Velvyslanectvím České republiky v Haagu, CzechTrade a CzechTourism vás srdečně zve na právnický workshop

 

PODNIKÁNÍ A PRÁVO

 

Workshop je určen nejen českým, ale i nizozemským podnikatelům a soukromým osobám, které hledají právní pomoc nebo mají zájem investovat v Nizozemsku.

 

Tématem workshopu bude nizozemské právo pro podnikatele se zaměřením na pracovní, obchodní a nájemní právo. Advokáti z kanceláře Unger Hielkema Advocaten během konání workshopu osvětlí zájemcům požadavky na založení společnosti podle nizozemského práva. Dalším tématem budou pracovněprávní vztahy: pracovní smlouvy, zkušební doba, spory se zaměstnanci, ukončení pracovního poměru, ochrana zaměstnanců či odstupné, nejvhodnější typy pracovních smluv pro různé druhy pracovních vztahů apod. V neposlední řadě se workshop dotkne i otázek nájemního práva.


Po skončení prezentace jsou účastníci srdečně zváni na malou recepci.

 

 

Datum:                                    17. května 2011
Místo:                          Unger Hielkema Advocaten, De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam
Čas:                            15.00 - 17.00 hod. (workshop)
                                    17.00 - 18.00 hod. (recepce)
Přednášející:                Brigitte Vaňátová  a Bert Bakhuis (advokáti nizozemského práva)
Spoluorganizátoři:         České centrum, Velvyslanectví České republiky v Nizozemsku, 

                                       CzechTrade, CzechTourism

Jazyk:                          Prezentace bude pravděpodobně v holandštině, po dohodě je možná i čeština
                                   a angličtina. Prosíme, informujte nás předem, který jazyk preferujete.

Vstup volný


Uzávěrka pro přihlášení:  10.5.2011

 

Informace a přihlášky:    České centrum/Tsjechisch centrum, telefon 010 -  2251713,
                                   e-mail cchaag@czech.cz