Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Bohemistický seminář - Zlín 15. - 21. července 2018

Moravská zemská knihovna vyhlašuje seminář určený pro zahraniční bohemisty. Projekt je pořádán ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a pod záštitou děkanky FMK UTB doc. Mgr. Ireny Armutidisové.

Přednášky letošního bohemistického semináře vznikají ve spolupráci s odborníky z předních pracovišť humanitních věd, kteří se zabývají českou kulturou a literaturou.

Tematicky se seminář zaměří na tři oblasti: v kontextu prvorepublikového Zlína představí moderní českou architekturu, umění a kulturu první republiky, poskytne vhled do aktuálního dění v české literatuře a kultuře a nabídne dílnu uměleckého překladu. V doprovodném programu se účastnící vydají do Luhačovic Leoše Janáčka a Dušana Jurkoviče. Lidovou kulturu moravsko-slovenského pomezí pak budou mít možnost studovat v Rožnově pod Radhoštěm a ve Vizovicích.

Kulturní nabídka semináře bude založena jednak na filmových programech a jednak na autorských čteních. V průběhu semináře bude opět udělena Cena Premia Bohemica za mimořádný přínos české literatuře v zahraničí.

Seminář se uskuteční ve dnech 15. 7. – 21. 7. 2018. Pracovní část semináře je plánována od 16. do 20.7. Ubytování bude zajištěno ve Zlíně po celou dobu konání semináře, odkud budou podnikány fakultativní výlety.

Přihlášky posílejte v termínu do 31. 5. 2018 na adresu sinclova@mzk.cz
Registrační poplatek, z něhož bude hrazeno ubytování, doprava v průběhu semináře, exkurze i stravování, činí 2000 korun.

Foto: /www.mkcr.cz