Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Online diskuse: IDEAS YARD: Human Rights and Artistic Expression after Covid-19

Přidejte se k nám do onlline diskuze pořádané v návaznosti na 70. výročí Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. V diskusi o lidských právech a uměleckém projevu po pandemii COVID-19 budeme v tomto kontextu diskutovat o následujících otázkách: Jaké jsou hlavní demokratické deficity, které COVID-19 odhalil? Měli bychom přehodnotit své chápání Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a její aplikace na pandemii COVID-19 a následky pandemie? Jaká by mohla být role umělců a jejich praxe v této souvislosti?

25. 6. 2020 / 18:00 SELČ (CEST)
Živá diskuse přes Zoom a Facebook (klikněte pro odkaz)

Řečníci:

  • Hannes Egger (IT), autor knihy Chokehold Freedom: A Play Without Actors
  • Matjaž Gruden (SL), ředitel sekce Demokratická participace, Rada Evropy
  • Sara Whyatt (UK), bývalá ředitelka PEN International 

Moderátor:

 Jaroslav Anděl (CZ, USA), Angloamerická univerzita v Praze