Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Čestné uznání Lence Glisníkové v STARTPOINT.19

Čerstvá absolventka Ateliéru fotografie UMPRUM, Lenka Glisníková, získala čestné uznání poroty v mezinárodní soutěži STARTPOINT 19. Oceněna byla její diplomová práce Zpěvy oslňujících strojů.

 

"Lenka Glisníková ve své diplomové práci vychází ze snu o možné blízké budoucnosti, kde jsou přístroje nasazeny jako součást korporátních strategií, navržených za účelem pomoci zaměstnancům relaxovat - emocionálně, fyzicky i duchovně - a tím zvýšit jejich spokojenost, výkon a produktivitu. Ve světě, kde, nejenže byly technologie plně začleněny do všech sfér lidského života, ale kde jsme dobrovolně kapitulovali před jejich nadřazeností s vědomím, že lepšího ochránce a opatrovatele v otázkách práce, odpočinku, lásky a života, bychom si nemohli ani přát."

(Text © Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)

Až do 1. března můžete Lenčinu práci zhlédnout v amsterdamské galerii Arti et Amicitiae!!

Více v programu

(Foto © litost.gallery)

https://litost.gallery/cs/program/dazzle/