Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Foto

Zpět do galerie

Sympozium: Dramatik Václav Havel

V pátek 11. listopadu se v Univerzitním divadle Amsterodamské univerzity konalo sympozium o divadelní tvorbě Václava Havla. Akci připravila katedra slovanských jazyků v Amsterodamu a České centrum u příležitosti nedožitých osmdesátých narozenin Václava Havla.