Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Foto

Zpět do galerie

Setkání absolventů Karlovy univerzity

Ve čtvrtek 9.listopadu měli absolventi Univerzity Karlovy a tým Českého centra možnost se setkat v Haagu s vedením své Alma mater. Prof. PhDr. Lenka Rovná, Csc., prorektorka pro evropskou problematiku, informovala mj. o současném vývoji a perspektivách Univerzity Karlovy. Akci zaštiťovala velvyslankyně Jana Reinišová a rektor Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.