Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Foto

Zpět do galerie

Comeniusdag 2018

Poslední událostí, která završila týden oslav výročí J. A. Komenského, byl Comeniusdag 2018. Každoroční den věnovaný osobnosti a dílu jednoho z největších českých myslitelů se letos konal 17. března v Naardenu. Program byl oficiálně zahájen velvyslanci ČR, Slovenska, Polska a Maďarska s představiteli místního zastupitelstva Gooise Meren, kteří společně položili věnce k pomníku Komenského v Marktstraat. Následoval program v naardenském Velkém kostele s přednáškou „Prožitá demokracie“ od prof. dr. Ernsta Hirsche Ballina a udělením Komenského ceny státnímu ministrovi Hermanu D. Tjeenk Willinkovi.

©Erik-Jan Geniets ©Erik-Jan Geniets
Velvyslankyně Jana Reinišová při kladení věnce k hrobu J. A. Komenského. ©Erik-Jan Geniets Velvyslankyně Jana Reinišová při kladení věnce k hrobu J. A. Komenského. ©Erik-Jan Geniets
Slavnostního kladení věnců se zúčastnil také starosta Gooise Meren Han ter Heegde. ©Erik-Jan Geniets Slavnostního kladení věnců se zúčastnil také starosta Gooise Meren Han ter Heegde. ©Erik-Jan Geniets
Pomník J. A. Komenského v Muzeu J. A. Komenského v Naardenu. ©Erik-Jan Geniets Pomník J. A. Komenského v Muzeu J. A. Komenského v Naardenu. ©Erik-Jan Geniets
Socha J. A. Komenského před naardenským Velkým kostelem. ©Embassy of Hungary in The Hague Socha J. A. Komenského před naardenským Velkým kostelem. ©Embassy of Hungary in The Hague
©Embassy of Hungary in The Hague ©Embassy of Hungary in The Hague
Program v kostele byl zahájen hudebním vystoupením. ©Erik-Jan Geniets Program v kostele byl zahájen hudebním vystoupením. ©Erik-Jan Geniets
Velvyslanec Slovenska Roman Bužek, velvyslankyně ČR Jana Reinišová, maďarský velvyslanec András Kocsis, starosta Gooise Meren Han ter Heegde a velvyslanec Polska Marcin Czepelak (zleva). ©Embassy of Hungary in The Hague Velvyslanec Slovenska Roman Bužek, velvyslankyně ČR Jana Reinišová, maďarský velvyslanec András Kocsis, starosta Gooise Meren Han ter Heegde a...
Tradiční přednášku s názvem „Prožitá demokracie“, přednesl prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, profesor Tilburské univerzity a profesor lidských práv Amsterodamské univerzity. ©Embassy of Hungary in The Hague Tradiční přednášku s názvem „Prožitá demokracie“, přednesl prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, profesor Tilburské univerzity a profesor lidských práv...
©Embassy of Hungary in The Hague ©Embassy of Hungary in The Hague
©Embassy of Hungary in The Hague ©Embassy of Hungary in The Hague
Velký kostel v Naardenu. ©Embassy of Hungary in The Hague Velký kostel v Naardenu. ©Embassy of Hungary in The Hague
©Embassy of Hungary in The Hague ©Embassy of Hungary in The Hague
©Embassy of Hungary in The Hague ©Embassy of Hungary in The Hague
©Embassy of Hungary in The Hague ©Embassy of Hungary in The Hague
Laureátem Komenského ceny se letos stal státní ministr Herman D. Tjeenk Willink. ©Erik-Jan Geniets Laureátem Komenského ceny se letos stal státní ministr Herman D. Tjeenk Willink. ©Erik-Jan Geniets
©Erik-Jan Geniets ©Erik-Jan Geniets