Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Foto

Zpět do galerie

Česká škola v Rotterdamu

Každých čtrnáct dní se v prostorách Českého centra v Rotterdamu setkávají děti z dvojjazyčných rodin, aby se učili česky. České škola s dětmi za hranicemi Česka procvičuje znalosti jazyka a reálií. V neděli 12. dubna 2015 se starší žačky věnovaly tématu cukrárna a mladší děti měly téma zvířátka.

Mladší děti měly tentokrát téma zvířátka. Mladší děti měly tentokrát téma zvířátka.
Starší děti se věnovaly tématu cukrárna. Starší děti se věnovaly tématu cukrárna.